Питання щодо отримання у власність житла завжди було найактуальнішим та найгострішим для населення.

Сьогодні ми розкриємо правову природу такого договору як договір довічного утримання (догляду).

За даним договором одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

Договір довічного утримання (догляду) укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.

Цей договір має такі особливості:

  • майно переходить у власність набувача, проте розпоряджатися таким майном набувач за життя вiдчужувача не зможе, оскільки при посвідченні договору довічного утримання накладається заборона відчуження майна в установленому порядку;
  • зобов’язання з довічного утримання мають особистісний характер, оскільки встановлюються щодо конкретно визначеної фізичної особи;
  • договір довічного утримання може бути укладений на користь третьої особи, якій набувач повинен надати довічне утримання та догляд;
  • цей договір носить тривалий характер та вимагає від набувача постійного і систематичного виконання своїх обов’язків.

Набувач  за договором довічного утримання  повинен бути здатним надати відчужувачеві   обумовлене   договором належне   матеріальне  забезпечення. Виконання   договору   полягає  у надання  всіх  видів   матеріального  забезпечення  у натурі відповідно  до змісту договору. При укладанні договору  довічного утримання сторони  повинні   визначити   всі види    матеріального  забезпечення, обсяг,  способи та форми.

Відповідно до  законодавства,  набувач   зобов’язаний   у разі  смерті   відчужувача поховати  його, навіть  якщо  це не  було передбачено договором  довічного утримання (догляду). Якщо частина  майна   відчужувача  перейшла до його  спадкоємців, витрати  на його поховання мають  бути  справедливо  розподілені   між  ними   та   набувачем.

Набувач може бути зобов’язаний забезпечити відчужувача або третю особу житлом у будинку (квартирі), який йому переданий за договором довічного утримання (догляду). У цьому разі в договорі має бути конкретно визначена та частина помешкання, в якій відчужувач має право проживати.

У разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов’язків набувача за договором довічного утримання (догляду) з підстав, що мають істотне значення, обов’язки набувача можуть бути передані за згодою відчужувача члену сім’ї набувача або іншій особі за їхньою згодою.

Набувач не має права до смерті відчужувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за договором довічного утримання (догляду), укладати щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі іншого правочину.

На майно, передане набувачу за договором довічного утримання (догляду), не може бути звернене стягнення протягом життя відчужувача.

Договір довічного утримання (догляду) може бути розірваний за рішенням суду, договір припиняється зі смертю відчужувача. Обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду) переходять до тих спадкоємців, до яких перейшло право власності на майно, що було передане відчужувачем.

Договір довічного утримання (догляду) за своєю юридичною природою подібний до спадкового договору, який також укладається між відчужувачем, що є власником майна та набувачем, на якого покладається обов’язок виконувати розпорядження відчужувача і який, у разі смерті останнього, набуває право власності на його майно.

Відмінність спадкового договору від договору довічного утримання (догляду) пов’язується з моментом набуття права власності. Якщо за договором довічного утримання право власності у набувача виникає з моменту посвідчення договору (у випадках, встановлених законодавством – з моменту державної реєстрації), то право власності за спадковим договором переходить до набувача тільки після смерті відчужувача.

 

 

 

Головний спеціаліст відділу з питань нотаріату

Головного територіального управління юстиції

У Хмельницькій області                                                                      С.І. Новченкова

https://dostup.km.ua/wp-content/uploads/2019/09/depositphotos_1766876-stock-photo-document-eyeglasses-and-pen.jpghttps://dostup.km.ua/wp-content/uploads/2019/09/depositphotos_1766876-stock-photo-document-eyeglasses-and-pen-300x300.jpgadminНовини
Питання щодо отримання у власність житла завжди було найактуальнішим та найгострішим для населення. Сьогодні ми розкриємо правову природу такого договору як договір довічного утримання (догляду). За даним договором одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має...