Одними із найпоширеніших видів договорів є договір позики та договір позички. У зв’язку із певною схожістю у назвах даних договорів, на практиці пересічні громадяни часто не розрізняють відмінності їх правової природи.

Так, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.

На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути надана розписка позичальника або інший документ, які посвідчують передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Договір позики укладається в письмовій формі, якщо його сума не менше як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (170 грн), а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, — незалежно від суми. В усіх інших випадках договір позики може бути укладений в усній формі. Нотаріальна форма укладення договору позики законом не встановлюється, проте на вимогу однієї зі сторін такий договір може бути нотаріально посвідчений.

Позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Договір позички (безплатного користування майном) сьогодні укладається також досить часто. За договором позички одна сторона (позичкодавець) безоплатно передає або зобов’язується передати другій стороні (користувачеві) річ для користування протягом встановленого строку.

Суттєвими відмінностями договору позички із зовнішньо схожим на нього договором позики, є :

1) право власності на річ у разі надання її у позичку зберігається за її власником (позичкодавцем), водночас як за договором позики річ переходить у власність позичальника;

2) за договором позички, користувач зобов´язаний повернути ту саму річ, яку отримав у користування, а за договором позики повертається річ того ж роду та якості (у випадку позики грошей — така ж сума грошових коштів);

3)  до договору позички можуть застосовуватися норми, що регулюють найм (оренду), а до договору позики застосування цих норм не допускається;

4) договір позички завжди є безвідплатним, а договір позики може бути як відплатним, так і безвідплатним.

Форма договору позички залежить від того, хто виступає сторонами, та предмета договору і може бути усною, письмовою, а також договір може бути нотаріально посвідчений.

Якщо предметом позички є речі побутового призначення, а його сторонами — фізичні особи, договір позички може укладатися в усній формі. На вимогу будь-якої із сторін договору він може бути укладений і в письмовій формі (простій або нотаріально посвідчений). Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною та фізичною особою укладається в письмовій формі. Письмовою також буде форма договору позички у разі укладення його фізичними особами щодо речей непобутового призначення.

Договір позички будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) укладається у письмовій формі, а строком на три роки і більше такий договір підлягає нотаріальному посвідченню. Нотаріальне посвідчення договору встановлено також для договору позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), в якому хоча б однією стороною є фізична особа.

 

Центральний відділ з питань нотаріату Управління нотаріату Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

 

Фото: Designed by Freepik

https://dostup.km.ua/wp-content/uploads/2020/09/Kopiya-4034589.jpghttps://dostup.km.ua/wp-content/uploads/2020/09/Kopiya-4034589-300x300.jpgadminНовини
Одними із найпоширеніших видів договорів є договір позики та договір позички. У зв’язку із певною схожістю у назвах даних договорів, на практиці пересічні громадяни часто не розрізняють відмінності їх правової природи. Так, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені...